Your browser does not support Javascript, in order to see this website. Please turn it on.
previousnext

Japonijos mokslininkų branduolinės inžinerijos kursuose KTU - per 250 dalyvių

Kategorija: Aktualijos
Paskelbta: 2015-03-05

Kauno technologijos universiteto (KTU) MGMF Fizikos katedros organizuojamuose kursuose apžvelgtos temos – itin aktualios Lietuvai, turinčiai  branduolinės energetikos patirtį, visą reikiamą branduolinės ir radiacinės saugos struktūrą.

Šalyje taip pat yra mokslinio palaikymo potencialas ir pakankamas skaičius šalies universitetuose paruoštų branduolio fizikos ir branduolinės inžinerijos specialistų, galinčių saugiai ir atsakingai eksploatuoti naują branduolinę jėgainę.

Naujos branduolinės elektrinės aikštelių vertinimas pristatytas KTU

UAB „VAE SPB“ Saugos ir Licencijavimo departamento direktorius dr. Gintautas Klevinskas Kauno technologijos universitete kasmetinėje tarptautinėje konferencijoje „Šilumos energetika ir technologijos-2015“ perskaitė pranešimą „Naujos branduolinės elektrinės aikštelių vertinimas pagal tarptautinius ir nacionalinius reikalavimus“.  Renginį organizavo Kauno technologijos universiteto Šilumos ir atomo energetikos katedra kartu su Lietuvos energetikos institutu, Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacija ir Branduolinės energetikos asociacija. Su pranešimu galima susipažinti čia.

VATESI suderino naujos branduolinės elektrinės statybos vietos saugos vertinimo ataskaitą

Spalio 30 d. Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (VATESI) suderino naujos branduolinės elektrinės statybos vietos saugos vertinimo ataskaitą (toliau- Ataskaita).

UAB “Visagino atominė elektrinė“ nei jos dukterinės įmonės lėšų Ūkio banke nelaikė

UAB „Visagino atominė elektrinė“ informuoja, kad žiniasklaidoje pasirodžiusi informacija apie bendrovės dukterinių įmonių laikytas ir prarastas lėšas Ūkio banke yra tikrovės neatitinkanti informacija. Nei UAB „Visagino atominė elektrinė“ nei jos dukterinės bendrovės Ūkio banke sąskaitų neturėjo ir savo lėšų nelaikė.

UAB "Visagino atominė elektrinė" priklauso Lietuvos energija, AB, AB LESTO bei jų dukterinės įmonės, UAB "VAE SPB".

Įtvirtintos pagrindinės Visagino AE Koncesijos sutarties sąlygos

Šiandien Vyriausybės rūmuose pasirašytas susitarimas dėl esminių Visagino AE Koncesijos sutarties sąlygų. Susitarimą pasirašė Koncesijos konkurso komisijos pirmininkas, energetikos viceministras Žygimantas Vaičiūnas ir strateginio investuotojo kompanijos „Hitachi“ viceprezidentas Masaharu Hanyu.  

Lietuvos energetinės nepriklausomybės strategijai - Europos Komisijos parama

„Europos Komisija remia Lietuvos energetinės nepriklausomybės strategiją kaip būtiną sąlygą įgyvendinti Lietuvai svarbiausius energetikos infrastruktūros projektus“, - pareiškė energetikos viceministras Romas Švedas. Šiandien Briuselyje R.Švedas Lietuvos energetinės nepriklausomybės strategiją pristatė Europos Komisijos Energetikos generalinio direktorato vadovui Philip Lowe.

Etapai_LT

Projekto prielaidos

-

Sustabdžius Ignalinos atominę elektrinę (AE), kuri buvo pagrindinis elektros energijos gamintojas šalyje (gamino apie 70 proc. šalyje suvartojamos elektros energijos), daugiau kaip 60 proc. elektros energijos yra importuojama, o Lietuvos energijos balanse dominuoja kuras iš vieno šaltinio. Tam, kad būtų užtikrintas energijos tiekimo saugumas būtina konkurencija ir priklausomybės nuo vieno šaltinio/šalies mažinimas.

Energijos išteklių struktūra

Prognozuojama, kad nuo 2016 metų visose Baltijos valstybėse bus ženklus elektros energijos gamybinių pajėgumų trūkumas, o jungiantis prie Europos kontinentinės elektros energetikos sistemos šalis privalo turėti pakankamus elektros energijos generatorius.

Pasiūla

Naujoji Visagino AE – racionalus šalies pasirinkimas

Elektrinės, kurios gamina energiją ilgą laiką esant pastoviai apkrovai (t.y. sudaro didžiąją paros apkrovimo dalį) yra vadinamos „baziniais“ energijos gamybos pajėgumais. Jie reikalingi tam, kad visa energetikos sistema veiktų stabiliai ir būtų užtikrinama ekonomiška energijos gamyba.

Lietuvoje pasirinkimas tokiai „bazinei“ energijos gamybai nėra platus – tai dujinės kombinuoto ciklo elektrinės, anglis deginančios arba atominės elektrinės. Anglimi kūrenamos elektrinės yra ypatingai aplinką teršiančios, todėl dėl didelės CO2 taršos leidimų kainos yra ekonomiškai nepatrauklios. Pvz., 1000 MW anglimi kūrenamai elektrinei per metus reiktų 2,7- 3 milijonų tonų anglies.

 Dujas deginančios elektrinės „atsineša“ priklausomybę ne tik nuo svyruojančios ir nuolat augančios dujų kainos, bet ir priklausomybę nuo vieno tiekėjo. Mat kuras, jei transportuojama vamzdynais, atkeliauja  iš vienos šalies. Kaip rodo tarptautinė patirtis, norint patikimai apsirūpinti energija, reikia siekti naudojamų energijos išteklių, jų tiekimo bei technologijų įvairovės.

Branduolinė energetika, tuo tarpu, suteikia galimybę kurą importuoti iš įvairių šalių (uraną tiekia daugiau nei 15 valstybių) ir jo atsargų yra daug, užtikrina stabilias energijos gamybos kainas, o branduolinis kuras, patikimumo požiūriu,  yra laikomas vietiniu, nes jo reikia mažai (metams tik 20-30 tonų branduolinio kuro 1000 MW elektrinei) bei jo tiekimas nekelia didelių problemų. Ypatingai svarbu ir tai, kad branduolinėse jėgainėse elektros energija gaminama neteršiant atmosferos CO2 išmetimais.

Skaičiai

Taigi, investicija į branduolinę energetiką yra pranašesnė už išteklių importu grįstą energetiką, nes:

 • užtikrina energetinį saugumą;
 • tai yra investicija į aukštąsias technologijas ir aukštos pridėtinės vertės gamybą;
 • tai ženklai prisideda prie įsipareigojimų mažinti anglies dvideginio išmetimus įgyvendinimo;
 • tai galimybė racionaliai panaudoti esamą infrastruktūrą;
 • kuriamos naujos ir gerai apmokamos darbo vietos - itin ženkli teigiama įtaka regiono ekonomikai ir socialinei aplinkai. 

 

Parengiamieji darbai

5 - 7 metai

UAB "Visagino atominė elektrinė", pradedant 2006 metais, iniciavo ir atliko parengiamuosius darbus, kurie atžvelgiant į gerąją tarptautinę branduolinės energetikos objektų projektų vystymo praktiką, Tarptautinės atominės energijos agentūros (toliau- TATENA) saugos reikalavimus, rekomendacijas ir vadovus, Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos (toliau – VATESI) dokumentus bei kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus yra būtini siekiant tinkamai pasirengti Visagino branduolinės elektrinės projektavimui, licencijavimui bei statybai.
 

 

Projektavimas ir licencijavimas

~3 metai

Pagrindiniai projektavimo ir licencijavimo etapo darbai:

 • Projekto bendrovės (PCO) įkūrimas ir koncesijos suteikimas;
 • BE projektavimas;
 • Licencijavimo procesas ir licencijų ir leidimų gavimas;
 • Aikštelės parengimo statybai darbai;
 • Derybos dėl rizikų valdymo ir atsakomybių pasiskirstymo;
 • Derybos dėl galutinio kainos nustatymo (price firming);
 • Galutinės derybos dėl EPC (engineering, procurement & construction) ir Akcininkų sutarčių;
 • Galutinis investavimo sprendimas ir galutinių projekto sutarčių pasirašymas.

 

Statyba, bandymai

4 - 5 metai

Pagrindiniai etapo darbai:
 • Vykdomi statybos darbai;
 • Atliekami įrengtų sistemų ir komponentų bandymai.

Elektrinės eksploatavimas

~60 metų

Pagrindiniai eksploatavimo etapo darbai:

 • Elektros energijos gamyba
 • Elektrinės modernizavimas
 • Saugos gerinimas

 

Eksploatavimo nutraukimas

~10 metų

Branduolinė elektrinė nuo kitų elektros generavimo šaltinių skiriasi tuo, kad jos eksploatavimo metu susidaro radioaktyviosios atliekos. Todėl, baigus branduolinės elektrinės eksploatavimą, reikia išmontuoti visą radioaktyvią įrangą, statinius, apdoroti susidariusias radioaktyviąsias atliekas ir jas pašalinti sudedant jas į specialius atliekynus. Taip pat ir panaudotas branduolinis kuras sutvarkomas jį saugant ir/arba sudedant į specialų giluminį atliekyną.

 

 

ABWR reaktorius

Susipažinkite su

ABWR REAKTORIUMI -

tai naujausia III kartos technologija,

pasižyminti itin dideliu saugos lygiu.

Užsiprenumeruoti VAE RSS